Datasis Tercih Rehberi

LGS PUAN HESAPLAMA

2018 yılında TEOG yerine uygulanacak olan Liselere Geçiş Sisteminde (LGS), merkezi sınav aşağıdaki gibi uygulanacaktır.
 • Sınav 8.sınıf programını içeren, çoktan seçmeli (test usulünde) 90 sorudan oluşacaktır. Sorular 4 şıklı olacaktır (A-B-C-D şıkları)
 • Sınav iki bölüm halinde aynı günde uygulanacaktır.
 • Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacaktır.
 • Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, Din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı dil, sayısal bölümde ise Matematik ve Fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.
 • Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.
 • Derslerin soru sayısı dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır
BÖLÜM DERS SORU SAYISI
Sözel Alan 50 soru (75 dakika) Türkçe 20
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Yabancı Dil 10
Sayısal Alan 40 soru (60 Dakika) Matematik 20
Fen Bilimleri 20
TOPLAM 90
 • Merkezî Sınav, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci bölüm 09.30’da, ikinci bölüm 11.30’da başlayacaktır.
 • İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacaktır.
Sınav sonucunda LGS-MSP (Merkezi Sınav Puanı) hesaplanırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.
 • Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. (Üç yanlış bir doğru cevabı götürür olarak da tabir edilebilir)
 • Her derse ait test ortalamaları ve standart sapma hesapları yapıldıktan sonra, ders netlerinin ders katsayıları ile çarpılması ile ham puan hesabı yapılacaktır.
 • Din Kültürü A.B. ve/veya Yabancı Dil derslerinden muaf öğrencilerin test sonuçlarının hesaplanmasında ilgili dersler dikkate alınmaz.

KURUMSAL

YARARLI LİNKLER

PROGRAMLAR

LİSELER

Sosyal Medya

datasis Facebook

datasis Twitter

datasis Google

"Değer Katar"

Copyright © 2016 Dersonet Okul Kolej Yönetim Programı
Datasis Yazılım Donanım İletişim Yayıncılık Eğitim ve Sınav Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (BİL-KOD :1191)

2018 AYT TYT Puan ve Başarı Sıralama Hesaplama puan sisteminin değişmesi ile güncellenen tyt yt puan hesaplaması ve sıralamaları

AYT puan hesaplama, 2018 AYT, AYT hesaplama, TYT AYT puan hesaplama

LGS puan hesaplama, 2018 LGS, LGS hesaplama, LGS puan hesaplama

2018 TYT AYT Puan Hesaplama Başarı Sıralaması Hesaplama

2018 TYT TYT Puan Hesaplama Başarı Sıralaması Hesaplama

2018 LGS Puan Hesaplama Başarı Sıralaması Hesaplama

Puanmatik

Temel Yeterlilik Sınavı

Merkezi Sınav Puanı

Alan Yeterlilik Sınavı

YüksekÖğretim Kurumları Sınavı

TYT

LGS

AYT

YKS

TYT hesaplama

LGS hesaplama

TYT puan hesaplama

AYT puan hesaplama

YKS puan hesaplama

LGS puan hesaplama

YKS hesaplama

AYT hesaplama

2018 TYT puan hesaplama

2018 YKS puan hesaplama
2018 AYT puan hesaplama
2018 LGS puan hesaplama
LGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?
LGS Puan Hesaplama Sistemi
Yüksek Öğretim Kurumları Sınav Sistemi Açıklandı
TEOG'ta Puanlama Sistemi
TYT - AYT Puan Hesaplama Sistemi
YGS Puan Hesap Tablosu
TYT Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır ?
AYT Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır ?
YKS Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır ?
LGS Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır ?
YGS Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır ?